دستاوردها
نوشته شده توسط Super User Category: اطلاعات
منتشر شده در 06 شهریور 1390 بازدید: 6951
چاپ

دستاوردهای کانون:

کانون هماهنگی کاربرد سلول های خورشیدی پس از تأسیس، اقدام به برگزاری جلسه ای با حضور کارشناسان و متخصصان این صنعت نمود و پس از بحث و تبادل نظر در رابطه با راهکارهای گسترش تولید و کاربرد سلول های خورشیدی با متخصصین، تصمیم به احداث پروژه های اجرایی نیروگاه های خورشیدی 20 کیلوواتی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در سراسر کشور، با مشارکت اساتید، پژوهشگران و صنعتگران گرفت.

طی بررسی های به عمل آمده و برگزاری جلسات متعدد، 17 دانشگاه و مرکز پژوهشی به منظور اجرای پروژه فوق الذکر، شناسایی و پس از مکاتبات و تماس های به عمل آمده، کمیته های علمی و اجرایی با مشارکت اعضای هیأت علمی و اساتید، به طور مستقل، در هر دانشگاه تشکیل گردید.

در مرحله بعد با با بررسی توانایی ها و امکانات دانشگاه ها و بحث پیرامون مسائل پژوهشی و صنعتی اجرای پروژه با حضور اعضای کمیته های علمی و اجرایی و اعضای کانون، روند چگونگی اجرای نیروگاه ها در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کانون، در حال حاضر به فعالیت خود در زمینه اجرای این پروژه ها و هماهنگی بین بخش صنعتی با پژوهشگران و دانشگاهیان ادامه داده و همچنین در حال بررسی، تدوین و برنامه ریزی در سایر زمینه های ممکن در رابطه با گسترش پژوهش، تولید و کاربرد سلول های خورشیدی در کشور می باشد.

| + -